046 – 4115118
Professional In Security Management

Nieuwe norm NEN 8131

Nieuwe norm NEN 8131 voor inbraak- en overvalsystemen

NEN 8131 voor inbraak- en overvalalarmsystemen (I&OAS) is gepubliceerd. De norm stelt eisen aan de prestaties van een I&OAS en de kwaliteit van de toegepaste componenten en geeft voorschriften en aanbevelingen voor het ontwerp van het systeem, zoals de aard en omvang van de detectie en de wijze van installatie. Ook de eisen voor inbedrijfstelling, de documentatie en het onderhoud van een I&OAS staan beschreven in de norm.
Een I&OAS kan onderdeel zijn van beveiligingsmaatregelen om de veiligheid van een beveiligd gebied of object te verhogen. Om de doeltreffendheid van het I&OAS te optimaliseren, wordt het aanbrengen van bouwkundige beveiligingsvoorzieningen en het nemen van organisatorische maatregelen geadviseerd. De minimale eisen die van toepassing zijn op een I&OAS hangen af van de beveiligingsgradatie vereist door de opdrachtgever of overige belanghebbenden zoals verzekeraars.
De eisen en aanbevelingen van NEN 8131 zijn gebaseerd op de Europese normreeks voor alarmsystemen, NEN-EN 50131, de normreeks voor alarmtransmissiesystemen, NEN-EN 50136, en ander relevante normen. De systeemeisen en eisen aan apparatuur zijn hieruit overgenomen. De eisen en aanbevelingen voor het proces van ontwerp, planning, installatie, bediening en onderhoud van I&OAS zijn deels ontleend aan NPR-CLC/TS 50131-7.
Klik hier voor meer informatie.Uw reactie
Zoeken

Adresgegevens
Prisma Security
Hertog Reinaldstraat 11
6121 NK Born
Nederland
046 - 4115118 / 06 - 50881528
info@prismasecurity.nl

© 2021 Prisma Security | Powered by MM²