06-50881528
info@prismasecurity.nl

Cameratoezicht Openbare Plaatsen

Uw onafhankelijk beveiligingsadviseur voor bedrijven en overheden.

Regelgeving en achtergrond m.b.t. cameratoezichtsystemen

De basis m.b.t. ontwerp, het aanleggen en het onderhoud van cameratoezichtsystemen voor Gemeenten is de CCV-Beoordelingsrichtlijn (BRL) Cameratoezicht Openbare Plaatsen (16-11-2005).
Een gemeente mag cameratoezicht gebruiken als dat noodzakelijk is om de openbare orde te handhaven. Deze vorm van cameratoezicht mag alleen plaatsvinden op plaatsen die voor een ieder toegankelijk zijn, zoals het stadscentrum of openbare ruimte (o.a. parkeergelegenheden). Bovendien moet een gemeente in haar Algemene Plaatselijke Verordening (APV) regelen wanneer en hoe cameratoezicht in de openbare ruimte zal plaatsvinden.
De BRL is opgesteld om nadere invulling te geven aan de begrippen kwaliteit en kwaliteitsborging in relatie tot het onderwerp cameratoezicht bij Gemeenten met als doel zorgvuldig en rechtmatig gebruik van cameratoezicht te waarborgen.


Wettelijk kader
Het handhaven van de openbare orde conform artikel 151c Gemeentewet. Er kan in principe worden gekozen voor één van de volgende 3 niveaus van cameratoezicht:

  • Observatie (waarnemen)
  • Verificatie (herkennen)
  • Identificatie

Iedere vorm van toezicht stelt andere eisen aan het camerasysteem (projectering, beeldhoek, beeldresolutie, bandbreedte, besturing, zoomfunctie, VCA functie, beeldregistratie, beeldtransmissie).


Videobeelden max. 4 weken bewaren

Cameratoezicht is ook onderworpen aan de wet bescherming persoonsgegevens (WBP) wanneer de beelden opgenomen en vastgelegd worden in een digitaal bestand.
Op grond van art. 151c lid 6 Gemeentewet mogen de met camera’s gemaakte beelden gedurende ten hoogste vier weken worden bewaard (sinds 2012). Dit was voorheen 24 uur.
Alleen beveiligingspersoneel mag toegang hebben tot de beelden en dat de beelden alleen voor beveiligingsdoeleinden mogen worden gebruikt. En natuurlijk moet er een duidelijke aankondiging van het cameratoezicht zijn. Wie de beelden langer wil opnemen of voor andere doeleinden wil gebruiken, moet dit documenteren en aanmelden bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP).

Naar aanleiding van de wensen en eisen wordt een camerabewakingsysteem geadviseerd dat deel uit maakt van het totale beveiligingsplan (security projectplan). De registratie van videobeelden vindt continue of via bewegingsmelders (“motion detection”) of via video content analyse (VCA) plaats. De geregistreerde videobeelden hebben een watermerk en kunnen door politie worden gebruikt voor opsporingsonderzoek.
Camera’s kunnen 24 uur per dag draaien, maar ook op speciale tijdstippen. Bovendien is het mogelijk dat een camerasysteem pas wordt geactiveerd nadat er een melding van een incident is ontvangen door de toezichtcentrale.
Alarmverificatie is vanaf 1-1-2011 verplicht en is o.a. mogelijk door het gebruik van camera’s.

 

Tags: , , , , , , , , , , ,