046 – 4115118
Professional In Security Management

Artificial Intelligence as a Service

Smart Cities
Smart cities, smart homes en smart camera’s zijn tegenwoordig bekende geluiden. Met de nieuwste cameratechnologie evolueren we naar een veiligere maatschappij waar de security branche een belangrijk onderdeel van gaat uitmaken. We zijn er van overtuigd dat de combinatie van de juiste organisatie en techniek voorwaarden zijn om onze missie te laten slagen. De techniek werkt op basis van artificiële intelligentie (AI) en is gebaseerd op Deep Learning systemen en kan in bestaande camera’s of videomanagementsystemen (VMS) worden toegepast op basis van neurale netwerken. Op deze manier worden ongewenste of gevaarlijke situaties snel herkend.

Afvaldumping
Als voorbeeld noem ik het ongewenste afval dat wordt gedumpt bij een ondergrondse afvalcontainer. Indien dit gebeurt, wordt het afval herkent door de (mobiele) camera en zal de meldkamer automatisch worden gealarmeerd die vervolgens de politie en/of BOA aanstuurt. Door deze proactieve maatregel is de pakkans vele malen groter en zal het aantal afvaldumpingen sterk dalen.

“Next generation”
Van belang is om ongewenste situaties en hiermee samenhangende problematiek goed te analyseren en deze te vertalen naar de gewenste oplossing. Hiervoor is een onafhankelijk onderzoek met bijbehorende risico-analyse de basis om te beoordelen welke slimme technologie hier doeltreffend zal zijn. AI-technologie met behulp van high-tech camera’s kan worden toegepast in stadscentra, gezondheidszorg, winkels, banken, openbaar vervoer, productieprocessen, etc…
We hebben het hier over “next-generation” security oplossingen met in achtneming van de privacyregels. De combinatie van ervaring en expertise bepaalt hoe en op welke manier we de nieuwe AI-technologie het meest effectief kunnen inzetten t.b.v. een veilige en leefbare maatschappij.

Uw reactie
Zoeken

Adresgegevens
Prisma Security
Hertog Reinaldstraat 11
6121 NK Born
Nederland
046 - 4115118 / 06 - 50881528
info@prismasecurity.nl

© 2021 Prisma Security | Powered by MM²